Sollicitatie procedure

Burger Support hecht grote waarde aan de integriteit en privacy van haar sollicitanten. Daarnaast wil Burger Support naar haar relaties de kwaliteit van haar dienstverlening waarborgen. Om deze reden bestaat de screeningsprocedure van Burger Support uit:

  • Controle van het identiteitsbewijs; geen kopie

  • Controle originele diploma’s; wel een kopie

  • Referentiecheck, na akkoord, bij de door u opgegeven referenten

  • Een internet check

  • Voor fraudegevoelige functies is een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) noodzakelijk (in dat geval kunt u de kosten van de VOG declareren)

  • Op verzoek van de opdrachtgever kan een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure (hier wordt u dan van te voren over ingelicht)

Deze screening vindt vanzelfsprekend plaats binnen de kaders van de privacywetgeving/ AVG.

Daarnaast verklaart u, als sollicitant, uw curriculum vitae volledig, zonder voorbehoud en naar waarheid te hebben opgesteld. U verklaart geen fysieke en/of mentale gebreken en/of tekortkomingen te hebben die de uitoefening van uw functie, waarvoor u zich aanbiedt, geheel of gedeeltelijk belemmeren.

Burger Support is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens en eventuele profielfoto conform ons privacy statement, zie bijlage. Burger Support en haar relaties zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Met het tekenen van dit formulier machtigt u Burger Support om uw persoonsgegevens op te nemen in de databank van Burger Support B.V. met een maximum van twee jaar. Indien u eerder uit onze database verwijderd wenst te worden, dan kunt u dit per mail via privacy@burgerexecutive.nl of per post op onderstaand adres aan ons doorgeven. Wij zullen uw gegevens binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek uw gegevens uit onze databank verwijderen.

× Available from 00:00 to 23:59