Thuiswerk Support Team

Ten tijde van Corona is het (geestelijk) welzijn van medewerkers erg belangrijk. Burger Support denkt graag met haar opdrachtgevers mee en biedt eerste- en tweedelijns support aan. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze dienstverlening en wat wij voor u en uw medewerkers kunnen betekenen.

Als de organisatie interesse heeft in het afnemen van deze dienst, kan dit geheel vrijblijvend aangeboden worden aan de medewerkers. Op verzoek van de medewerker belt de eerstelijns HR professional van Burger Support 1 x per week met de medewerker. Het is altijd dezelfde medewerker van Burger Support die belt. In overleg kan dit vaker in de week.

Het doel van het Thuiswerk Support Team

De opdrachtgever neemt, in samenwerking met Burger Support, zorgen van medewerkers enigszins weg in een onzekere periode en daarbij wordt de binding tussen medewerker en werkgever op deze manier versterkt (goed werkgeverschap).

Burger Support biedt de medewerker primair een luisterend oor, geeft advies, aandacht of hulp en secundair zorgt Burger Support ervoor dat disbalans wordt voorkomen.

Thuiswerk Support Team

Eerstelijns Support

Eerste (eerstelijns) screening door medewerker van Burger Support. Vertrekpunt van deze gesprekken is om het luchtig te houden, eerst aftasten. Alle gesprekken hebben een positieve insteek.

Vragen die de medewerker van Burger Support onder andere stelt:

 • Hoe kijk jij tegen de huidige situatie aan?

 • Maak je je op dit moment zorgen?

 • Voel je je ongemakkelijk of bezorgd?

 • Waar maak je je het meest zorgen over?

 • Op een schaal van 1-10, hoeveel spanning ervaar je hierover?

 • Zou je hierover met een hulpverlener/vertrouwenspersoon/ psycholoog willen spreken (telefonisch)?

De duur van dit gesprek is maximaal 15 minuten. De gesprekken worden AVG proof geregistreerd en de inhoud wordt niet gedeeld met de werkgever. Wel wordt er algemene informatie gedeeld dat niet naar een persoon te herleiden is.

Investering: € 10,- per gesprek ex BTW. Dit bedrag is inclusief administratieve werkzaamheden (registratie situatie, informatie, overleg).

Indien de situatie van een medewerker dermate ernstig is, adviseert Burger Support de betreffende medewerker spoedig contact op te nemen met de werkgever. Werkgever kan vervolgens besluiten de medewerker tweedelijns support aan te bieden.

Tweedelijns Support

Tweedelijns support wordt gedaan door onze collega Marcia Bulder. Marcia is klinisch psychologe (NIP geaccrediteerd, specialisatie arbeid- en organisatiepsycholoog).

Onze psychologe:

 • Heeft geen wachtlijst; op werkdagen wordt er binnen 24-48 uur contact opgenomen.

 • Leert de medewerker omgaan met de angst / zorgen.

 • Legt de belasting-belastbaarheid uit.

 • Zal de cirkel van angst/zorgen doorbreken (afleiding).

 • Helpt oplossingen zoeken: eigen mogelijkheden, sociaal netwerk inzetten, plan maken voor de (nabije) toekomst.

 • Biedt wekelijks telefonisch contact aan.

 • Zal indien noodzakelijk doorverwijzen naar de Arbodienst van werkgever.

Na advies van de eerstelijns HR professional en na opdracht van de werkgever, neemt Marcia telefonisch of via beeldcommunicatie contact op met de medewerker. Zij volgt haar beroepsprotocollen en -methodieken. Na schriftelijke toestemming van betreffende medewerker wordt werkgever geïnformeerd en eventueel de Arbodienst ingeschakeld.

Investering: € 60 per uur ex BTW. Dit bedrag is inclusief administratieve werkzaamheden (registratie situatie, informatie, overleg).

Voordelen van het Thuiswerk Support Team

 • Goed werkgeverschap.

 • Ontzorging werkgever.

 • Binnen 48 uur contact met psychologe.

 • Kostentechnisch (goedkoper dan Arbodienst).

 • Maatwerk

 • Persoonlijke aandacht medewerker.

 • Werkgever blijft aangesloten.

 • Stoom afblazen medewerker bij een “onafhankelijke” en niet de druk op gezin / partner.

 • Creatieve inzichten / ideeën ophalen en communiceren naar werkgever.

 • Medewerker voelt zich serieus genomen en waardeert “aandacht”.

 • Gevoel bij medewerker er niet alleen voor te staan.

Randvoorwaarden van het Thuiswerk Support Team

 • Opdrachtgever en Burger Support tekenen voor gedragscode en geheimhouding.

 • Opdrachtgever informeert medewerkers dat deze service wordt aangeboden en stelt medewerkers in staat hier vrijwillig gebruik van te maken.

 • Burger Support garandeert discretie aan medewerker en opdrachtgever.

 • Opdrachtgever kan per direct de dienst annuleren en alle informatie wordt terstond door Burger Support vernietigd.

 • Burger Support introduceert zich als HR-dienstverlener en als verlengstuk van de opdrachtgever.

 • Opdrachtgever van Burger Support voorziet Burger Support, na schriftelijke akkoord van de medewerker, van naam, contactgegevens en eventuele specifiek aandachtspunt(en). Vervolgens zal Burger Support het traject opstarten.

× Available from 00:00 to 23:59